באיזה גיל יוצאים לפנסיה בישראל?

Senior woman at beauty parlourגיל פנסיה נקבע לפי מין ותאריך לידה ובו זכאים אזרחים לקצבת זקנה. התנאים לקבלת הקצבה הם הפסקת עבודה, או לחילופין הכנסה מעבודה שאינה עולה על סכום מסוים הנקבע בחוק. במאמר הבא נציג את טווח הגילאים ליציאה לפנסיה בישראל וננסה להבין במה מדובר

אזרחים בגיל פנסיה יכולים לפרוש מהעבודה ולקבל קצבת זקנה, בכפוף לתנאים הקבועים בדין או בהסכם. גיל הפרישה הוא גיל הזכאות לקבלת פנסיה תעסוקתית ובישראל הוא עומד על 67 לגברים לעומת 62 לנשים. בנוסף, החוק מאפשר למעסיק לחייב עובד לפרוש לאחר גיל 67 לגברים ונשים כאחד. במקרים בהם עובדים מבקשים להמשיך לעבוד גם מעבר לגיל הזה חייב המעסיק לשקול את בקשתם באופן פרטני.

 

יש קרנות פנסיה המאפשרות פרישה מוקדמת, תוך הפחתה באחוזי הגמלה המשולמים מדי חודש לפורש. גיל הפרישה המוקדמת בישראל לפי החוק הוא 60 לגברים ולנשים. עם זאת, נשים שנולדו עד חודש אפריל 1955 רשאיות לפרוש גם לפני גיל 60 וזאת בהתאם לטבלה המפורסמת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מה קורה במדינות אחרות?

המגמה בעולם היא להעלות את גיל הפרישה ולכן גם בישראל פועלים בכיוון דומה. בבריטניה מעלים את גיל הפרישה ב-8 שנים ל-68, באיטליה ל-65 ובאוסטרליה מ-62 ל-67, לדוגמא. בארצות הברית עומד גיל הפרישה לנשים על 67 ובכל מקרה ממוצע גיל הפרישה לגברים במדינות ה-OECD הוא 64 שנים וחצי לגברים ו-63 לנשים.

חוק גיל הפרישה קובע לא רק את הגיל בו העובד זכאי לפרוש מעבודתו, אלא גם את גיל הפרישה החובה ואת גיל הזכאות לפרישה מוקדמת. אלו ההנחיות לגיל הפרישה לגברים לפי תאריך לידה:

 • עד מרס 1939 – גיל הזכאות הוא 65
 • אפריל עד אוגוסט 1939 – גיל הזכאות הוא 64 וארבעה חודשים
 • ספטמבר 1939 עד אפריל 1940 – גיל הזכאות הוא 65 ושמונה חודשים
 • מאי עד דצמבר 1940 – גיל הזכאות הוא 66
 • ינואר עד אוגוסט 1941 – גיל הזכאות הוא 66 וארבעה חודשים
 • ספטמבר 1941 עד אפריל 1942 – גיל הזכאות הוא 66 ושמונה חודשים
 • מאי 1942 והלאה – גיל הזכאות הוא 67, כפי שנקבע בחוק נכון להיום

אלו ההנחיות לגיל הפרישה לנשים לפי תאריך לידה:

 • עד מרס 1944 – גיל הזכאות הוא 60
 • אפריל עד אוגוסט 1944 – גיל הזכאות הוא 60 וארבעה חודשים
 • ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 – גיל הזכאות הוא 60 ושמונה חודשים
 • מאי עד דצמבר 1945 – גיל הזכאות הוא 61
 • ינואר עד אוגוסט 1946 – 61 וארבעה חודשים
 • ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 – 61 ושמונה חודשים
 • מאי 1945 עד דצמבר 1954 – 62
 • ינואר 1955 והלאה – צפוי להשתנות במהלך שנת 2016

 

לסיכום, הנושא של גיל הפרישה בישראל מורכב מכפי שנהוג לחשוב אך דומה בהשוואה למדינות המערב האחרות.