מאיזה גיל אפשר להיכנס להריון?

נשים יכולות להיכנס להריון מהגיל שבו הן מקבלות את המחזור החודשי. יחד עם זאת, הגיל הביולוגי שבו אפשר להיכנס להריון הוא לא הפקטור היחיד שאליו כדאי להתייחס. במאמר הבא נציג את הנושא ונבין כיצד הוא קשור לתהליך פונדקאות.

מהו המחזור החודשי?

המחזור החודשי שנקרא גם "וסת" הוא למעשה שורה של שינויים פיזיולוגיים המתרחשים בגופן של נשים פוריות. נשים יכולות להיכנס להריון מהרגע שבו הן מקבלות מחזור. הזמן הממוצע של המחזור הוא 28 ימים והוסת הראשונה מתחילה לרוב אחרי גיל 12. התהליך מסתיים לרוב בין גיל 45 עד גיל 55. תהליך המחזור עצמו מתאפיין בעלייה בכמות האסטרוגן, בהתפתחות זקיקים ולבסוף בוסת שנמשכת מספר ימים.

השאלה מאיזה גיל אפשר להיכנס להריון יכולה לסייע לנשים המעוניינות לשפר את סיכויי הפריון שלהן. יחד עם זאת, הגיל המינימאלי בו ניתן להיכנס להריון הוא ממש לא הפקטור היחיד שאליו כדאי להתייחס. מחקרים מראים כי בשנות העשרים שלהן נמצאות נשים בשיא הפוריות. מומלץ לנסות להיכנס להריון מגיל 18 ועד שנות השלושים המוקדמות. גם אחוזי ההפלות בשליש הראשון נמוכים בתקופה הזו, בעיקר אצל נשים בגיל 18-25 וגם אצל נשים בטווח גילאים 25-35.

האם כל אישה בהריון יכולה להשתתף בתהליך פונדקאות?

פונדקאות היא תהליך שבא לידי ביטוי בנשיאת עובר על ידי אישה שהופרתה מזרע של גבר אחר. בתהליך הזה ההפריה היא מזרע של גבר שאינו בן זוגה של האישה הנושאת, עד להבאתו לעולם של תינוק. לאחר מכן התינוק נמסר להורים המיועדים ובמטרה לסייע להם להרחיב את המשפחה. תהליכי פונדקאות מבוצעים במסגרת חוקית ולא חוקית בכל רחבי העולם. ניתן לבצע את התהליך באופן מלא שבו האישה תורמת את ההריון בלבד, או באופן חלקי שבו האישה תורמת גם את ההריון וגם את הביצית.

הגיל הוא פקטור משמעותי בשאלה האם אישה יכולה להציע את עצמה בתור אם נושאת בתהליך פונדקאות. החוק בישראל לדוגמא קובע שגילה של האם הנושאת לא יעלה על 38 שנים ולא יהיה פחות מ-22 שנים. יתרה על כך, יש עוד שורה ארוכה של תנאים שבהם היא אמורה לעמוד:הריון

  • לא עברה יותר משני הליכי נשיאת עוברים
  • לא עברה יותר מ-3 לידות
  • הרתה פעם אחת לפחות בצורה תקינה
  • נמצאת שנה לפחות לאחר הלידה האחרונה
  • עומדת בדרישות בריאותיות

כפי שניתן להבין, הגיל המינימאלי בו אישה יכולה להציע את עצמה כאם נושאת בתהליך פונדקאות אמור להגן עליה ועל העובר. למרות שמבחינה ביולוגית גרידא יכולה כל אישה להיכנס להריון בסביבות גיל 12, לא מומלץ לעשות את זה עד גיל 18. בתהליכים רפואיים מבוקרים הגיל אף עולה ל-22 ויש מדינות ברחבי העולם שבהן הוא נקבע על 30 ומעלה.