מאיזה גיל אפשר להתחיל לעבוד?

רבים מבני הנוער בוחרים לצאת לשוק העבודה בגיל מוקדם כדי להתפרנס. חלקם עושים זאת כדי לתמוך כלכלית במשפחתם וחלקם יוצאים לעבוד כדי לממן את המותרות שהפכו כבר מזמן לצרכים בסיסיים עבור כל בן נוער – קניית אייפון, תשלום עבור שיעורי הנהיגה, מימון טיסת המשלחת לפולין מטעם בית הספר, ועוד לא מעט הוצאות שונות.

הרצון העז של בני הנוער לצאת אל שוק העבודה בגיל צעיר גורם למעסיקים רבים לנצל זאת ולהעסיקם ככוח עבודה זול בתנאי מינימום במשרות בהן הביקוש בקרב בוגרים נמוך מאוד, כאשר חלקם אף מעסיקים אותם שלא כחוק תחת תנאים לא ראויים. המידע הבא יהיה כעזר עבור בני נוער, הורים ומעסיקים שרוצים לדעת על פי החוק מאיזה גיל אפשר לעבוד לאחר הנפקת כרטיס עובד  ומתן תנאי העסקה על פי החוק.

ניתן להנפיק כרטיס עובד ולעבוד על פי החוק מגיל 14 כאשר מדובר בתקופה של חופשה מבית הספר, וגם זאת לאחר הגבלים מסוימים באשר לרמת הקושי של העבודה. בזמן שבשגרה (לא בתקופת חופשה מהלימודים) מותר להעסיק בני נוער החל מגיל 16. שכרם של בני הנוער חייב על פי החוק להיות לפחות בגובה שכר המינימום לבני נוער שנקבע על פי גילם כאחוז מסוים משכר המינימום של מבוגרים, על פי נתוני אתר שירות התעסוקה הישראלי שכר המינימום לבני נוער הוא 18.82 שקלים לשעה עד גיל 16, 20.16 שקלים לשעה עד גיל 17 ו- 22.31 שקלים לשעה עד גיל 18. בנוסף, מהשכר של בני הנוער לא מנכים תשלום עבור ביטוח לאומי וביטוח בריאות. כמובן שעל המעסיק לשלם גם את הוצאות התחבורה הציבורית שנדרשות עבור העובד כדי להגיע ולחזור הביתה בהתאם למרחק מקום מגוריו מהעבודה ומספר האוטובוסים שעליו לנסוע בהם.