מאיזה גיל אפשר לעבוד בחברת תמלול?

גיל העסקה חוקי תקף לכל סוגי המשרות ולכן הוא רלוונטי גם עבור חברת תמלול. אלו הוראות החוק שאותן כדאי להכיר:

א. העסקה במהלך שנת הלימודים – חברת תמלול יכולה להעסיק עובד בגיל 15 שנה מינימום במהלך שנת הלימודים, בתנאי שניתן לו אישור מיוחד. העסקת בני נוער בגילאי 15-16 מותנת באישור משר החינוך להפסיק ללמוד על פי חוק לימוד חובה, או באישור ממפקח מטעם משרד החינוך המעיד על כך שאותו נער סיים את חובותיו. בכל הנוגע להעסקת בני נוער בגילאים 16-18, מותר לעשות זאת במהלך שנת הלימודים רק בתנאי שההעסקה נעשית לאחר שעות הלימודים, ולחילופים שניתן לנערים אישור או שהם השלימו את חובת הלימוד שלהם.

ב. העסקה במהלך חופשת לימודים – הרבה בני הנוער מתעניינים בעבודה אצל חברת תמלול במהלך חופשות. כאן גיל ההעסקה המינימאלי יורד ל-14, בעוד נער שמלאו לו 14 אך טרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בעבודות קלות. תמלול בהחלט עונה על ההגדרה הזו ולכן הוא מאפשר לבני נוער מגיל 14 להגיש מועמדות.

ג. מימוש הזכות – גיל מינימאלי לא מספיק לעבודה ויש צורך להגיש למעסיק אישור רפואי עדכני, צילום תעודת זהות או צילום תעודת זהות של אחד ההורים בליווי ספח. המעסיק נדרש להחזיק באישורים אלו היות ובלעדיהם אסור לו להעסיק בני נוער. הצעדים הננקטים נגד מעסיק הם הגשת תלונה ליחידת אכיפה במשרד הכלכלה, הגשת תלונה לשירות תעסוקה ופנייה להסתדרות הנוער העובד והלומד.

תמלול

מה כוללת עבודה בחברת תמלול?

חברת תמלול יכולה להעסיק נערים עבור שורה ארוכה של משרות ועובדות. ראשית, בני נוער שבקיאים בשפה האנגלית יכולים להציע שירות לחברות, אנשים פרטיים, סטודנטים ועוד. העבודה היא בתנאים נוחים ותחת פיקוח של אנשי מקצוע מנוסים.

שנית, יש הרבה בני נוער שמתמחים במחשבים ולכן העבודה שלהם כוללת עיבוד קול בתוכנות ייעודיות. בני נוער יכולים להשתלב בחברה מגיל צעיר ולאחר מכן להתפתח ולהתקדם. התנאי היחיד שמוטל עליהם קשור לגיל ולההבדלים בין העסקה בשנת הלימודים ובחופשה.