מאיזה גיל אפשר לעבוד בפנצ'ריה?

מבחינה חוקית אין הבדל בין עבודה בפנצ'ריה לעבודה בכל מקום אחר. גיל העסקת נוער בישראל עומד על 15, בעוד בחופשת לימודים רשמית הוא יורד ל-14. עם זאת, יש מספר תנאים עליהם חשוב להקפיד על מנת להעסיק בני נוער באופן חוקי:

א. העסקה במהלך שנת הלימודים – בני נוער שרוצים לעבוד בפנצ'ריה במהלך שנת הלימודים נדרשים להכיר את הוראות החוק לא פחות מהמעסיק. ראשית, ההעסקה של ילדים בגילאי 15-16 מותנית באישור משר החינוך להפסיק ללמוד או אישור ממפקח מטעם משרד החינוך הקובע שהנער השלים את חובותיו. בכל הנוגע לבני נוער בגילאים 16-18, ההעסקה מותרת לאחר שעות הלימודים, או כאשר ניתן לנערים אישור נשירה ולחילופין אם השלימו את חובות הלימוד.

ב. העסקה במהלך חופשת לימודים רשמית – רוב בני הנוער מעוניינים למצוא עבודה בפנצ'ריה או במקומות אחרים במהלך החופשה. הגיל המינימאלי הוא כאמור 14, אך נער שמלאו לו 15 וטרם מלאו לו 15 יצטרך להסתפק רק בעבודות קלות שלא מזיקות לבריאותו והתפתחותו.

ג. מימוש הזכות – בני נוער שרוצים לעבוד צריכים להציג אישור רפואי וצילום תעודת זהות. המעסיק נדרש להחזיק אצלו אישור רפואי עדכני וצילום תעודת זהות של הנער, או של אחד מהוריו לרבות רישום של הנער בספח.

פנצ'ריה

האם עבודה בפנצ'ריה נחשבת מסוכנת?

קשה לקבוע בצורה חד משמעית האם מקום עבודה כמו פנצ'ריה מסכן את בני הנוער. השאלה צריכה להיבחן לאור הנסיבות הספציפיות של התפקיד. סביר להניח שנער בן 14 לא יצטרך להרים צמיגים או להחליף בעצמו גלגלים, גם אם יש לו את האישור הנדרש וגם אם הוא מועסק בחופשה מהלימודים. העבודה המתאימה לאותו נער תתמקד בשמירה על סדר וארגון, בניקיון של המוסך או במתן שירות ללקוחות. יש גם מוסכים המרכזים תחת קורת גג אחת שורה ארוכה של שירותי רכב ובהם נערים יכולים להשתלב יחסית בקלות.

לסיכום, יש הרבה שיקולים משפטיים שצריך להתייחס אליהם בהעסקת בני נוער. הדגש הוא על הגנה על בני הנוער ומניעת פגיעה במהלך הלימודים.