מאיזה גיל מותר להתחתן?

4בישראל עומד גיל נישואין מזערי על 18 שנה ובית המשפט רשאי להתיר נישואין בגיל צעיר יותר רק למי שמלאו לו 16, בנסיבות מיוחדות הקשורות בטובתו. במאמר הבא נרחיב ונסביר על המצב בעבר לעומת ההנחיות הקיימות כיום

הוראות חוק גיל הנישואין משנת 1950 קובעות כי הגיל המזערי לנישואין בישראל הוא 17. יחד עם זאת, בנובמבר 2013 תוקן החוק והגיל המינימאלי הועלה ל-18. נישואין בגיל צעיר יותר וגם סיוע לעריכת נישואין מן הסוג הזה מהווים עבירה פלילית שעונשה שנתיים מאסר או קנס כספי. חשוב לציין כי ממילא הגיל הממוצע של נשים שנישאו לראשונה בישראל עומד על 24.7. נתון מעניין נוסף הבוחן את המצב בישראל לפני שינוי החוק, מראה כי קודם להעלאת גיל הנישואין נישאו בישראל מדי שנה כ-4,000 קטינים וקטינות.

החוק החדש והקביל כיום קובע כי בית המשפט לענייני משפחה רשאי להתיר נישואין עבור אזרחים מתחת לגיל 18 רק למי שמלאו לו 16 שנה. במילים אחרות, בכל מקרה אין אפשרות להתחתן בישראל מתחת לגיל 16 וזאת ללא שום קשר להחלטת בית המשפט. יתרה על כך, המקרים היחידים בהם בית המשפט מאשר נישואין מתחת לגיל 18 הם בנסיבות מיוחדות הקשורות בטובתו ומצדיקות זאת.

מדוע שונה החוק הקובע גיל נישואין?

הסיבה העיקרית לשינוי בחוק היא מניעת נישואין בגיל צעיר, בו הנער או הנערה עדיין לא בשלים לקבל החלטה חשובה כל כך. החלטה זו צפויה להשפיע בצורה דרמטית על מהלך חייהם של בני זוג המבקשים להינשא. בנוסף, החוק מכיר במצבים בהם בני הזוג מבקשים להינשא שלא מרצונם החופשי והוא מבקש למנוע זאת. ההגבלה לגיל 18 ומעלה מאפשרת לכל אזרח לעמוד על שלו ולקבל את ההחלטה הפרטית לבד וללא השפעות חיצוניות.

אלו בין היתר החששות המלוות נישואי בוסר בגילאים מוקדמים ומתחת לגיל 18:

א. פגיעה בריאותית, פיזית ונפשית – נישואין בגיל צעיר מדי עלולים לגרום פגיעה בריאותית, פיזית ונפשית גם בקטינים וגם בקטינות. לעיתים קרובות הפגיעה קשורה לניצול של אחד מבני הזוג ולקבלת החלטות בצורה לא מושכלת.

ב. שלילת זכויות – קטינות נשואות עלולות לסבול משלילת זכויות הקשורות לחינוך, הריון ולידה. נישואין מעל גיל 18 מאפשרים לקטינות לשמור על זכויותיהן גם לאחר החתונה או הלידה.

ג. סיכון בריאותי – נישואין מלווים ברבה חובות ואחריות. התוצאה היא לעיתים פגיעה בבריאותן של נערות או נערים. את הסיכון הבריאותי ניתן למנוע במידה ומבטיחים נישואין בגיל מבוגר יותר.

החקיקה משנת 2013 עוזרת להקטין את מימדי תופעת נישואי הקטינות בישראל. היא מסייעת למדינה למלא את חובותיה על פי האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, היא מקובלת על רוב האזרחים והיא גם מעבירה מסר על פיו נישואי קטינות הוא דבר פסול ולא רצוי.