מאיזה גיל מותר לעשות בדיקת פוליגרף?

המטרה העיקרית של פוליגרף היא לקלוט תגובות בלתי רצוניות של אדם וכך לבדוק האם הוא דובר שקר או אמת. פוליגרף משמש בחקירות פליליות והוא נפוץ גם במבדקי תעסוקה ואבטחה. השימוש הנרחב בבדיקה זו מעלה את השאלה מאיזה גיל מותר לבצע את הבדיקה. באופן עקרוני, החוק קובע כי מותר לעשות בדיקת פוליגרף מגיל 12 אך זאת משיקולי איכות התוצאות בלבד. מעבר לכך, בטווח גילאים של 12-16 נהוג לקבל את הסכמת ההורים או האפוטרופוס עבור ביצוע הבדיקה.פוליגרף

גם בגיל 16 ומעלה מהווים שיקולי האיכות פקטור מרכזי בהחלטה האם לבצע בדיקת פוליגרף עבור ילדים. ראשית, השיקול האתי גורס כי יש למנוע מילדים את עוגמת הנפש המלווה תוצאות שליליות של בדיקה. השיקול האתי לא מגובה נכון להיום בתקנות חוקיות אולם הוא בהחלט מסוגל להתוות את הדרך עבור חברות וארגונים בטחוניים. שנית, יש להביא בחשבון כי ילדים מטבעם אינם מחזיקים בשינויים פיזיולוגיים יציבים. לפיכך קיימת תהייה ברורה לגבי האפקטיביות של בדיקות פוליגרף בקרבם.

מה משפיע על אמינות הבדיקה?

כל מכונת פוליגרף מבוססת על הנחה אחת קבועה. על פי ההנחה הזו, כאשר אדם משקר מתרחשים בגופו שורה ארוכה של שינויים פיזיולוגיים בלתי נשלטים:

–          עלייה בלחץ דם

–          שינוי בקצב הדופק

–          שינוי במוליכות החשמלית של העור

על מנת לבדוק את השינויים הללו נהוג להצמיד לחזה הנבדק גלאי נשימת חזה וגלאי נשימת סרעפת. בדיקות נוספות מבוצעות עם שרוול למדידת שינויים בלחץ הדם והדופק ביד ימין, גלאי מוליכות חשמלי של העור בשת אצבעות יד שמאל וניטור של פעילות הלב והנשימה. כל אלו יחד אמורים להקצות אינדיקציה ברורה על אמינות התשובות שמספק הנחקר. מצד שני, יש להם כאמור אפקטיביות מוגבלת בקרב בני נוער.