מאיזה גיל מותר לצלם אנשים במצלמות אבטחה?

מצלמות האבטחה יוצרות אקלים בטוח יותר – אך האם מותר לצלם בהן ילדים?

מצלמות האבטחה השונות בחברה שבה אנחנו חיים הפכו לחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. כשאנחנו הולכים לקניון, כשאנחנו נכנסים למשרד ממשלתי, כשאנחנו למעשה הולכים לכל מתחם סגור וציבורי בקנה מידה גדול – אנחנו מצולמים על ידי מצלמות אבטחה שנועדו לשמור עלינו מפני איומים פוטנציאליים ולעזור לנו להרתיע את הגורמים המאיימים עלינו מלממש את אותו האיום. כיום כבר מוכח כי מצלמות האבטחה מצליחות ליצור אקלים בטוח יותר כשאנחנו מתרגלים אליהן, שכן בגלל הימצאותן אנשים נמנעים מיצירת מגע אלים, גניבה או ביצוע פעולות שאינן חוקיות כל עוד הם מצולמים – מה שמגן על האנשים חסרי הכוונות הללו במרחבים המצולמים. עם זאת, בשנים האחרונות קיים דיון ציבורי ער לגבי קיומן של מצלמות האבטחה בבתי ספר. מצד אחד, אנחנו רוצים לוודא כי הילדים שלנו מעבירים את הימים שלהם באקלים הבטיחותי ביותר שניתן להשיג עבורם. מצד שני, צילום הילדים באופן קבוע, על לא עוול בכפם, פוגעת בזכויות שלהם לפרטיות ויש בה אתגר מוסרי מסוים. בשבועות האחרונים, משרד החינוך נתן דעתו לנושא זה לאחר כמה שנים של דיון ציבורי ונושא לא מוסדר, והוציא הנחיות ברורות בתחום.

מאיזה גיל מותר לצלם ילדים במצלמות אבטחה ובאילו תנאים?

  • על פי הנתונים שפרסם משרד החינוך, ב-60 אחוזים מבתי הספר התיכוניים וב-30 אחוזים מבתי הספר היסודיים מותקנות מצלמות אבטחה. שאלת היעילות שלהן לא זוכה לתשובה חד משמעית – שכן ישנם ועדי הורים שטוענים שהצבת מצלמותמצלמות אבטחה בבתי ספר האבטחה בבית הספר לא הועילה לביטחון ולתחושת הביטחון של התלמידים, ומנגד ישנם בתי ספר שמציגים ירידה חדה במקרי אלימות וגניבות ועלייה בתחושת הביטחון של התלמידים בצורה ברורה. מאחר והנושא הוכח על ידי בתי הספר שטוענים להצלחת המצלמות, החליט משרד החינוך לאפשר את התקנת מצלמות האבטחה בבתי הספר, בתנאים מגבילים וספציפיים.
  • על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, ניתן להתקין את מצלמות האבטחה בשטח בית הספר על אף שהן לא מהוות כלי הכרחי. עם זאת, יש להקפיד על הימנעות מוחלטת מהפרת הזכות לפרטיות ופגיעה בצנעת הפרט. החוזר מתייחס לשלושה תחומים: מוגנות, רכוש וביטחון. המצלמות מהוות כלי לשליטה ולניטור מקרי אלימות, מקרי גניבות וכן נטרול אחר איומים ביטחוניים במצבים קיצוניים. עם זאת, בשטחו הפנימי של בית הספר נאסר להתקין מצלמות בכיתות הלימוד עצמן, בשירותים, בחדר המורים, בחדר היועץ ובמרפאה.

בסופו של דבר, הכל חוזר ליצירת תנאים האידאליים עבור ביטחון הילדים שלנו

גם אם התקנת מצלמות אבטחה לא לחלוטין משפרת את תחושת הביטחון של הילדים שלנו בבית הספר, הן בוודאי לא פוגעות בהם. בנוסף לכך גם ברור שיש להן השפעה חיובית – וכשאנחנו מתקינים אותם על פי הנחיות משרד החינוך אין חשש לפגיעה בפרטיותם של הילדים שלנו.