מאיזה גיל מפסיקים לשלם מזונות?

באופן עקרוני קובע החוק בישראל כי ניתן להפסיק לשלם מזונות כאשר הילדים מגיעים לגיל 18. אף על פי כן, בית המשפט לענייני משפחה מחזיק בזכות לחייב אדם בתשלום מזונות גם לאחר גיל 18, בעיקר בתקופת לימודים או במהלך שירות החובה בצה"ל. ההבדל העיקרי במקרה כזה בין תשלום מזונות לפני ואחרי גיל 18 הוא בגובה הסכום. לאחר גיל 18 סכום המזונות עומד על שליש מסכום המזונות ששולמו לפני כן.

תשלום מזונות

השאלה מאיזה גיל מפסיקים לשלם מזונות מבוססת על מספר הנחות יסוד של מערכת המשפט. ראשית, חשוב לזכור מי זכאי לקבל מזונות: כל ילד, גם אם הוריו אינם נשואים וגם אם אביו מעולם לא ידע על קיומו או לחילופין נשוי לאישה שהיא אינה אמו. שנית, בית המשפט לענייני משפחה הוא הגוף המחליט על גובה המזונות, אלא אם שני בני הזוג מסכימים להעביר את הדיון לבית הדין הרבני.

מהם צרכים הכרחיים בגינם משלמים מזונות?

מזונות ילדים נקבעים לפי הצרכים שלו וגם לפי היכולת הכלכלית ויכולת ההשתכרות של הוריו. ילדים ששני הוריהם יהודיים מחויבים על פי הדין העברי, בו האב צריך לשאת בהוצאות הילד עד הגיעו לגיל 15. לאחר מכן ועד לגיל 18 החיוב בהוצאות הילד הוא מדין צדקה ותשלום המזונות מוטל על ההורים בהתאם ליחס ההכנסות שלהם.

אלו הצרכים ההכרחיים בגינם מחויב אב בתשלום מזונות עד גיל 15:

  • מזון
  • ביגוד והנעלה
  • חלק מהוצאות החינוך
  • חלק מהוצאות הדיור

בית המשפט בודק את גובה ההכנסות של ההורים לפי 12 תלושי שכר אחרונים ופירוט על נכסים, התחייבויות, חשבון בנק, אחזקת רכב, גודל הדירה וכדומה. בדיקות אלו צפויות ללוות את ההורים ואת הילדים בתשלום המזונות עד תום התקופה בגיל 18.

המאמר באדיבות:
משה פרדס – משרד עו"ד ונוטריון המתמחים בדיני משפחה, גירושין ותביעת מזונות.