מאיזה גיל ניתן להוציא רישיון נהיגה על מוניות?

תהליך הוצאת רישיון נהיגה מחייב עמידה בתקנות שנקבעות על ידי משרד התחבורה. על מנת לנהוג על מוניות יש צורך ברישיון בדרגה 1D. זהו רישיון המאפשר נהיגה ברכב שמשקלו עד 5,000 ק"ג והסעה של עד 16 נוסעים בנוסף לנהג. כפי שניתן לראות, רישיון מן הסוג הזה מאפשר לבעליו לנהוג על סוגים שונים של רכבי הסעות ולא רק על רכבים פרטיים. יחד עם זאת, לצורך קבלת הרישיון נדרש ותק של שנתיים לפחות באחזקת רישיון בדרגה B או 1C

אלו הרישיונות הרלוונטיים לנהיגה על רכב פרטי עד 3,500 ק"ג או מסחרי עד 12,000 ק"ג. תנאי נוסף הוא גיל מינימאלי של 21 ועמידה בקורס נהיגה ברכב ציבורי. את המבחנים אפשר לעבור כבר בגיל 20 ולאחר מכן להמתין לגיל 21 כדי לקבל בפועל את
הרישיון.

הגבלות ואפשרויות נהיגה בגילאים שוניםמוניות

משרד התחבורה מגביל נהגים שרוצים לקבל רישיון תחבורה ציבורית ומחייב הגשת טפסים מסוימים. בקשה לקבלת רישיון להפעלת מונית לכלל הציבור מוגשת למשרד המפקח על התעבורה, יחד עם המסמכים הבאים:

  • קבלה על תשלום אגרת רישום בבנק הדואר
  • אישור ממשרד הפנים לתושב ישראל

במידה ומעוניינים לקבל רישיון להפעלת רכבים של חברה או תאגיד, יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • עותק מאושר של תעודת רישום התאגיד
  • עותק מאושר המפרט את שמות בעלי התאגיד או מנהליו
  • עותק מאושר על החלטת התאגיד על הגשת בקשה לרישיון

יש גם מסמכים ייחודיים להעברת בעלות על הרכב מבעל הרישיון לבעל המונית, כמו גם טופס שונה עבור מחיקת רישיון ההפעלה מרישיון הרכב. את כל הטפסים ניתן להשיג במשרד התחבורה או באתר האינטרנט של הרשות.

חשיבות הרישיון במוניות

מונית היא רכב המשמש לתחבורה ציבורית ולכן חשוב מאוד לנהוג עליה רק בכפוף לתנאים המופיעים ברישיון. את הרישיון מקבלים מגיל 21 ולאחר מכן ניתן לעבוד בתחום באופן פרטי, או תחת חברה או תאגיד. אפשר לפנות למשרד התחבורה כדי לקבל את המסמכים ולשלם את מחיר האגרה.