מאיזה גיל ניתן לקבל הלוואה?

הלוואות- דרך מהירה וטובה לקבל כסף נזיל, כאן ועכשיו

רוב הציבור הישראלי לקח או ייקח בעתיד הלוואה במהלך ימי חייו הבוגרים. הלוואות מאפשרות נזילות כלכלית, הנחוצה לעיתים לקיום היום יומי. מוצעות מגוון הלוואות ממגוון מקורות- הבנק, חברות חיצוניות ועוד, בתנאים שונים ובריביות משתנות. את ההלוואה, כמובן, יש להשיב במסגרת תנאי ההלוואה למקור המלווה. נראה כי בלקיחת הלוואה כרוכה אחריות רבה. נשאלת השאלה, מאיזה גיל מתאפשר לקחת הלוואה?

גיל זכאות להלוואה כתלות במקור ההלוואה

גיל הזכאות לקבלת הלוואה משתנה בין המקורות השונים לקבל הלוואה. הבנקים למשל, מתנים את מתן ההלוואה לנערות ונערים שטרם מלאו להם שמונה עשרה, בערבות הוריהם הנדרשים לחתום על טופס משפטי של ערבות. חברות הביטוח וחברות האשראי גם הן מציעות מסלול של הלוואות חוץ בנקאיות, בעיקר במקרים בהם הבנקים מסרבים לתת הלוואה ללקוח בשל אי עמידה בתנאי הזכאות. נראה כי הלוואה חוץ בנקאית ניתן לקבל גם מתחת לגיל שמונה עשרה, בהתאם לעמידה בתנאי הזכאות המוגדרים על ידי המקור המלווה. קיימת אופציה לבצע ניכיון צ'קים בכדי להגדיל את הנזילות הכלכלית- דבר מה המוצע לפרטים ובעלי עסקים קטנים כאחד, גם לנערים ונערות מתחת לגיל שמונה עשרה.

הרציונאל העומד מאחורי הגבלת גיל הזכאות לשמונה עשרה ומעלה על ידי הבנקים.

ניתן להבין כי דרישת הערבות על ידי הבנקים במקרים של מתן הלוואות לקוח שטרם מלאו לו שמונה עשרה טמונה באחריות האישית הנדרשת מלווה. נדרשת מחשבה כלכלית ותכנון כלכלי נכון בכדי להשיב הלוואה לפי הזמנים המוגדרים, מה שנראה לעיתים כציפייה מוגזמת עבור אדם שטרם מלאו לו שמונה עשרה והוא פחות עצמאי וטרם בעל הכנסה שאינה גבוהה או סדירה. עם זאת, הבנק מציע חריג, על ידי מתן ערבות ובכך מבטח את עצמו מפני אי החזרת הלוואה.

הלוואה יש לקחת באופן אחראי ושקול

הלוואות הן אמנם דבר נפוץ, אך יש להשקיע מחשבה טרם לקיחת הלוואה, מכל מקור שהוא, ולוודא תכנון כלכלי נכון על מנת להחזירה בזמן למקור המלווה.