עבודה בקרב ילדים ובני נוער

חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 ותקנות אשר הגיעו בעקבותיו קובעים כי גיל ההעסקה המינימלי לבני נוער הנו 16 שנים. עם זאת, בחופשות רשמיות מתיר החוק העסקה גם בגיל 14. על פי החוק נדרשים בני נוער המעוניינים לעבוד להוציא פנקס מיוחד בלשכות שירות התעסוקה הישראלי. זהו תנאי חשוב לעבודה, וללא פנקס כזה לא רשאי אף מעסיק לספק עבודה לבני נוער, גם אם הם עומדים בתנאי הגיל הנקובים.

אז מאיזה גיל אפשר לעבוד?

השאלה מאיזה גיל מותר לעבוד מעלה מספר נקודות מעניינות אליהן מתייחס החוק. ראשית, ניתן לראות כיצד החוק מכיר בצורך של בני נוער לעבוד במהלך חופשות. מעבר לכך, החוק מסדיר את האופן בו ניתן להוציא פנקס עבודה, וכך עוזר לבני הנוער לממש את זכויותיהם: ללא פנקס עבודה קשה לאכוף את שכר המינימום שנכנס לתוקפו בחודש אוקטובר 2012, או לבדוק האם הנער מקבל את שעות המנוחה להן הוא זכאי.

עבודת בני נוער

מדיניות חוק עבודת הנוער ותרומת גופים נוספים

על מנת להנפיק פנקס עבודה דורש החוק הצגה של כל המסמכים הבאים בפני פקיד לשכת התעסוקה:
1. אישור רפואי עדכני מהחודש האחרון וחתום על ידי רופא המשפחה.
2. תמונת פספורט תקנית.
3. תעודת זהות או ספח תעודת זהות של אחד ההורים בו מופיע שמו של דורש העבודה.

החוק אשר קובע מאיזה גיל מותר לעבוד מצטרף אל הנחיות נוספות המפורסמות על ידי משרדי הממשלה השונים. מלבד לשכות התעסוקה, ניתן לראות כיצד מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת מפרסם גם הוא מידע לעניין העסקה נכונה של בני נוער. מבחינת המדינה והגורמים האחראיים על אכיפת זכויות העובד, השאלה מאיזה גיל מותר לעבוד היא רק חלק קטן במערכת החובות החלה על מעסיקים ועובדים כאחד.

גיל העסקה מינימלי ברחבי העולם

גיל ההעסקה המינימלי החוקי בעולם משתנה לפי מדינות ושיקולים פנימיים. בקנדה לדוגמא ניתן להתחיל לעבוד בגיל 15, בעוד בחלק מהמדינות בארצות הברית אפשר להצטרף אל מעגל העבודה כבר בגיל 13. משרות מסוימות בארצות הברית פתוחות עבור בני גיל 14, ומגיל 18 כולם רשאי לעבוד ללא הגבלה.

בגרמניה מתנים עבודה החל מגיל 13 באישור של ההורים, בעוד בפולין הגיל המותר הוא 15. בסרביה מותר לעבוד רק מגיל 18, ובאנגליה ניתן לעבוד מגיל 13 במשרה חלקית ומגיל 16 בעבודה אשר אינה דורשת הגשת אלכוהול וכדומה. עבודות נדירות הנחשבות מסוכנות מותרות באי הבריטי רק מגיל 20 או אפילו 21.