קעקועים על ילדים ובני נוער

תיקון מספר 19 משנת 2002 בתוך חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 קובע בין היתר מאיזה גיל אפשר לעשות קעקוע. על פי התקנה, אסור לעסק שהוא כולו או חלקו מקום לעשיית כתובות קעקע לעשות כתובת על גופו של מי שטרם מלאו לו 16 שנים. יחד עם זאת, מותר לעשות כתובת קעקע בכל גיל כל עוד הדבר מתבצע בהסכמת אחד ההורים.

בעל עסק שעושה קעקועים רשאי לדרוש הצגת תעודת זהות מכל מי שמגיע אליו. עוד מוסיף החוק כי על בעל העסק לתלות את ההנחיות במקום בולט, על פי הוראות שר הפנים. הוראות אלו הן תנאי מתנאי הרישיון של עסק מן הסוג הזה ועליו להקפיד עליהן.

מה ההיגיון מאחורי חוק רישוי עסקים?

ההיגיון מאחורי התיקון להצעת החוק מציג מספר נימוקים:
א. כתובות קעקע אינן ניתנות למחיקה ולכן המחוקק חייב להגביל את הגיל בו ניתן לבצען
ב. הכתובות נעשות בדרך כלל בתוך עסק מקצועי ולא בצורה פרטית.
ג. בני נוער פוגמים בגופם בשל שיקולי אופנה ולעיתים מתחרטים על כך.

בקצרה, ניתן לומר כי התיקון לחוק מציע להחיל על מכוני קעקועים את כל ההוראות לרישוי עסקים, תוך כדי מתן אפשרות להטלת סנקציות כגון קנסות. עד התיקון לא נהוג היה להסדיר את פעילותם של מכוני קעקועים בנפרד מעסקים קטנים אחרים. עם זאת, המחוקק הבין כי מדובר על פרצה מסוימת אותה יכולים בני נוער לנצל בצורה לא ראויה. הדרך לאכוף את הגיל בו מותר לעשות קעקועים נמצאה על ידי הטלת אחריות על העסק עצמו, ולא על ידי שינוי דרכי ההתנהגות של בני הנוער.

הגיל המינימלי עבור קעקועים בארצות הברית ובאירופה

השאלה מאיזה גיל אפשר לעשות קעקוע רלוונטית גם במדינות אחרות שאינן ישראל. בארצות הברית לדוגמא קיימים פערים יחסית גדולים בין מדינות שונות. במדינת נבאדה אסור לחלוטין לבצע קעקועים על גופם של ילדים מתחת לגיל 14, גם אם ניתן אישור של ההורים. בניו יורק אסור לקעקע ילדים מתחת לגיל 18 והעוברים על החוק צפויים להיכנס לבית הכלא. גם בקליפורניה ובאלסקה קיים חוק דומה, בעוד במיזורי ניתן לעשות זאת בהינתן אישור הורים.

קעקוע

אז מאיזה גיל אפשר לעשות קעקוע?

באירופה אין חוק אחד התקף לגבי כל המדינות החברות באיחוד. באוסטריה ניתן לעשות קעקוע החל מגיל 16 באישור הורים ואחרי גיל 18 ללא אישור כזה. בצרפת הגיל המינימלי הוא 16, ונדרש אישור עד גיל 18, אך באיטליה למשל