תשלומי מס הכנסה ותיאום מס מתחת לגיל 18

פקודת המיסים קובעת מאיזה גיל משלמים מס הכנסה בישראל. באופן כללי, מס הכנסה משלמים בכל גיל וביטוח לאומי משלמים רק בטווח הגילאים 18-70. יחד עם זאת, יש לזכור כי על פי החוק נער יכול לעבוד רק מגיל 16 או בחופשות רשמיות מגיל 14. המשמעות היא שפקודת המיסים רלוונטית עבורו רק בגילאים אלו. יתרה על כך, נערים עד גיל 18 זכאים להטבות מס אשר למעשה מורידות את אחוז המיסים הנגבה מהם לרמה של 0.

מיסים בישראל משולמים מהשקל הראשון וקיימות נקודות זיכוי. כל אזרח ישראלי מקבל באופן אוטומטי 2.5 נקודות זיכוי, כאשר המשמעות היא היעדר מס על משכורת של בערך 4,700 ש"ח נכון להיום. שנית, עד גיל 18 זכאי העובד לעוד נקודת זיכוי אשר מפחיתה את המס בסכום של בערך 2,000 ש"ח לשנה.

178526202

איך מחשבים את המס ומהו תיאום מס?

המס משתנה בהתאם לגובה ההכנסה ובהתאם לנקודות זיכוי המס שיש לעובד. המחשבון של רשות המיסים מאפשר לכל נער לחשב כמה נקודות זיכוי מגיעות לו. רשות המיסים מפעילה גם מחשבון נוסף, בו ניתן לבדוק כמה מס משולם על הכנסה מסוימת על פי נקודות הזיכוי המגיעות לעובד.

בכל גיל משלמים מס הכנסה, ולכן כדאי לשקול במקרים מסוימים תיאום מס. התיאום מאפשר לרשויות המס לחשב את שתי ההכנסות כהכנסה אחת, ומונע גבייה של תקרת מס מקסימאלית העומדת על 49%. כך מתבצע תיאום מס:
– מילוי טופס 116
– איסוף מסמכים, משכורות והצהרות רלוונטיות
– הגשת המסמכים המבוקשים לפקיד השומה באיזור המגורים

מאיזה גיל משלמים מס הכנסה בארצות הברית ובאירופה?

גם בארצות הברית אין גיל מינימאלי עבור תשלום מס. ישנם מצבים בהם נערים נדרשים לשלם מס עקב השקעות שבוצעו בשמם, דיבידנדים שחולקו ועוד. מבחינת החוק ברוב המדינות בתוך ארצות הברית, הכנסה אשר מחייבת תשלום מס אינה תלוי בגילו של החייב. המצב באירופה אינו שונה, ולכן המדינות החברות באיחוד גובות מיסים בכל הגילאים.

על אף האמור לעיל, יש לזכור כי רוב הנערים המשתתפים במעגל העבודה אינם מכניסים משכורות גבוהות מספיק על מנת לשלם מיסים. למרות שהחוק אינו מבצע אפליה או אפליה מתקנת על פי גיל, בפועל רוב הילדים אינם משלמים מיסים. זהו בסופו של דבר הנתון המשמעותי אשר עוזר לכלכלה להתפתח ולעובדים הצעירים להרוויח את מה שמגיע להם.

קעקועים על ילדים ובני נוער

תיקון מספר 19 משנת 2002 בתוך חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 קובע בין היתר מאיזה גיל אפשר לעשות קעקוע. על פי התקנה, אסור לעסק שהוא כולו או חלקו מקום לעשיית כתובות קעקע לעשות כתובת על גופו של מי שטרם מלאו לו 16 שנים. יחד עם זאת, מותר לעשות כתובת קעקע בכל גיל כל עוד הדבר מתבצע בהסכמת אחד ההורים.

בעל עסק שעושה קעקועים רשאי לדרוש הצגת תעודת זהות מכל מי שמגיע אליו. עוד מוסיף החוק כי על בעל העסק לתלות את ההנחיות במקום בולט, על פי הוראות שר הפנים. הוראות אלו הן תנאי מתנאי הרישיון של עסק מן הסוג הזה ועליו להקפיד עליהן.

מה ההיגיון מאחורי חוק רישוי עסקים?

ההיגיון מאחורי התיקון להצעת החוק מציג מספר נימוקים:
א. כתובות קעקע אינן ניתנות למחיקה ולכן המחוקק חייב להגביל את הגיל בו ניתן לבצען
ב. הכתובות נעשות בדרך כלל בתוך עסק מקצועי ולא בצורה פרטית.
ג. בני נוער פוגמים בגופם בשל שיקולי אופנה ולעיתים מתחרטים על כך.

בקצרה, ניתן לומר כי התיקון לחוק מציע להחיל על מכוני קעקועים את כל ההוראות לרישוי עסקים, תוך כדי מתן אפשרות להטלת סנקציות כגון קנסות. עד התיקון לא נהוג היה להסדיר את פעילותם של מכוני קעקועים בנפרד מעסקים קטנים אחרים. עם זאת, המחוקק הבין כי מדובר על פרצה מסוימת אותה יכולים בני נוער לנצל בצורה לא ראויה. הדרך לאכוף את הגיל בו מותר לעשות קעקועים נמצאה על ידי הטלת אחריות על העסק עצמו, ולא על ידי שינוי דרכי ההתנהגות של בני הנוער.

הגיל המינימלי עבור קעקועים בארצות הברית ובאירופה

השאלה מאיזה גיל אפשר לעשות קעקוע רלוונטית גם במדינות אחרות שאינן ישראל. בארצות הברית לדוגמא קיימים פערים יחסית גדולים בין מדינות שונות. במדינת נבאדה אסור לחלוטין לבצע קעקועים על גופם של ילדים מתחת לגיל 14, גם אם ניתן אישור של ההורים. בניו יורק אסור לקעקע ילדים מתחת לגיל 18 והעוברים על החוק צפויים להיכנס לבית הכלא. גם בקליפורניה ובאלסקה קיים חוק דומה, בעוד במיזורי ניתן לעשות זאת בהינתן אישור הורים.

קעקוע

אז מאיזה גיל אפשר לעשות קעקוע?

באירופה אין חוק אחד התקף לגבי כל המדינות החברות באיחוד. באוסטריה ניתן לעשות קעקוע החל מגיל 16 באישור הורים ואחרי גיל 18 ללא אישור כזה. בצרפת הגיל המינימלי הוא 16, ונדרש אישור עד גיל 18, אך באיטליה למשל

הגיל המותר עבור הוצאת תעודת זהות ראשונה

רשות האוכלוסין וההגירה היא הגורם האחראי במדינת ישראל על הנושא של הוצאת תעודת זהות. על פי חוק מרשם האוכלוסין, כל אזרח ישראלי או תושב הארץ יכול להוציא תעודת זהות ברגע שהוא מגיע אל גיל 16.

אלו התנאים לקבלת השירות ולהוצאת התעודה:

– על מבקש השירות להגיע באופן אישי אל לשכת רשות האוכלוסין

– יש למלא טופס בקשה לקבלת תעודת זהות

תז קטן

– יש להגיע עם תעודת זהות של אחד ההורים בה מבקש התעודה רשום

– יש להגיע עם שתי תמונות צבעוניות, עדכניות, חזותיות, חדשות וזהות על רקע בהיר

באופן כללי, נוהל הנפקת תעודת זהות ראשונה תקף לא רק לתושב או אזרח הנמצא בישראל ומלאו לו 16 שנים. גם תושב או אזרח שיצא מהארץ לפני שקיבל תעודת זהות וחזר אחרי מספר שנים חייב לשאת אותה, כל עוד הוכיח כי שב להתגורר בארץ.

מדיניות רשות האכולוסין וההגירה

מטרת הנהלים והחוקים הקובעים מאיזה גיל אפשר להוציא תעודת זהות היא להסדיר את השיטה והמנגנון עבור האזרחים. החוק וסעיפיו בשנת 1965 ולא נשתנו, אולם היו מעט שינויים בכל הנוגע לחוק החזקת תעודת זהות והצגתה. שינויים אלו בוצעו בתיקון משנת 1982, אך הם אינם רלוונטיים כאמור עבור גיל ההנפקה עצמו.

המדיניות של רשות האוכלוסין וההגירה כוללת הקפדה על הליך ארוך יחסית של הוצאת תעודת זהות ראשונה. עובד הרשות מקבל לידיו את טופס הבקשה, מוודא את הפרטים, ומציע למבקש להנפיק תעודת זהות ביומטרית חכמה. בנוסף, עובד הרשות מאמת את הפרטים האישיים, ואמור לזהות את המבקש בוודאות. לאחר מכן הוא בודק שאין הגבלה כלשהי למתן השירות, בוחן את הסעיף האזרחות ואת הכתובת של ההורים, ומתייק את הטפסים בתיק האישי של התושב.

מאיזה גיל אפשר להוציא תעודת זהות בארצות הברית ובאירופה?

בארצות הברית מנגנון רשות האוכלוסין פועל בצורה מעט שונה. בכל מדינות ארצות הברית ניתן להנפיק סוג של תעודת זהות בכל גיל. יחד עם זאת, תעודה זו אינה מקנה אף פרבילגיה מלבד זיהוי האדם. לאחר הוצאת רישיון הנהיגה ניתן להשתמש גם בו בתור תעודה מזהה, כאשר החל מגיל 18 אפשר לרכוש סיגריות עם התעודה, והחל מגיל 21 להשתמש בה לצרכי רכישת אלכוהול או הימורים.

באירופה משתנה הנפקת תעודת הזהות בין המדינות. באסטוניה ניתן להוציא תעודת זהות מגיל 15, בעוד באוסטריה ההגבלה עומדת על גיל 16. בצרפת לא חייב להוציא תעודת זהות, ובגרמניה ניתן לעשות זאת מגיל 16 גם כן. מי שגר באיטליה ושואל מאיזה גיל אפשר להוציא תעודת זהות צריך להיות מעל 15, בעוד בהולנד הגיל הוא 14.

הנחות ופטורים בנסיעה ברכבת ישראל

הורים ונוסעים אחרים, השואלים מאיזה גיל משלמים ברכבת ישראל, צריכים להכיר את ההנחיות הרשמיות. הנחיות אלו מפורסמות על ידי רכבת ישראל עצמה ותקפות לגבי כל התחנות ללא יוצא מן הכלל. ראשית, ילדים עד גיל 5 לא צריכים לשלם על נסיעה ברכבת כל עוד הם מתלווים אל נוסע בעל כרטיס תקף. הפטור הוא לילד אחד לכל נוסע, ולכן הורה אחד לא יכול לנסוע עם מספר ילדים ללא תשלום. יחד עם זאת, ילדים עד גיל 10 זכאים להנחה של 20% ממחיר הנסיעה בקווים בינעירוניים. תלמידים בנסיעה מבית ספר או אל בית ספר זכאים להנחה של 50% ממחיר נסיעה מלא בקווים עירוניים. על מנת ליהנות מההנחה עליהם למלא טופס מתאים ולקבל אישור מרכבת ישראל.

מלבד ילדים עד גיל 5, גם מתנדבי שירות לאומי, שנת שירות ושל"ת, ועיוורים זכאים לנסיעה חינם בהינתן תנאים מסוימים. מעבר לכך, יש נוסעים הזכאים להנחה כגון:

– אזרחים ותיקים
– סטודנטים
– בעלי מוגבלויות
– מלווה עיוור
– קבוצות מאורגנות

אז מאיזה גיל משלמים ברכבת?178804991

אין חוק רשמי הקובע מאיזה גיל משלמים ברכבת, ולכן ההנחיות ניתנות מטעם ראשי הרכבת בעצמם. כדאי לציין כי לאורך השנים לא בוצעות שינויים מרחיקי לכת בהוראות החוק, מלבד הוספת זכאות ופטורים.

מבחינת הורים וילדים, הנסיעה ברכבת יכולה להיות מאוד משתלמת בהשוואה לאמצעי תחבורה אחרים. מחיר הרכבת אמנם גבוה יותר מעלות האוטובוס, אך הוא נמוך בנסיעה במונית או ברכב פרטי. מעבר לכך, הרכבת מציעה מידה מסוימת של נוחות המגולמת גם היא בעלות הנסיעה של מבוגרים וילדים.

עלויות נסיעה ברכבת באירופה ובארצות הברית

גם ברחבי אירופה שואלים תיירים ומקומיים מאיזה גיל משלמים ברכבת. עד שני ילדים מתחת לגיל 5 יכולים לנסוע בחינם עם כל נוסע משלם. עם זאת, אותם ילדים לא יכולים לתפוס כסא של נוסע משלם, ולכן הם עשויים להידרש לעמוד או לשבת על ברכי הנוסע המבוגר. ילדים בגיל 5 עד 15 יכולים לקבל הנחה של 50% בנסיעה ברכבת, וזאת ברוב סוגי הכרטיסים.

ברכבות המופעלות על ידי חברת Amtrak בארצות הברית ההנחיות דומות לאלו הקיימות בישראל: ילדים עד גיל שנתיים לא משלמים, אך מוגבלים בילד אחד פר נוסע משלם, בעוד בין הגילאים 2-15 הם נהנים מתעריף מופחת.

בסופו של דבר, מחיר הנסיעה ברכבת אינו מהווה פקטור משמעותי בהחלטה האם לנסוע בתחבורה ציבורית. יש מערכת שיקולים נוספת אשר עוזרת להורים להכריע ולהחליט מתי לנסוע ברכבת, ומתי לשלם על נתיב אלטרנטיבי.

הגיל המותר עבור פתיחת חשבון בנק

החוק עבור פתיחת חשבון בנק בישראל קובע כי הורים יכולים לפתוח חשבון חיסכון עבור ילדיהם בכל גיל, כל עוד הוא רשום על שמם, והם מבצעים את ההפקדות או המשיכות. יחד עם זאת, על מנת לפתוח חשבון בנק עצמאי יש צורך בעמידה במספר קריטריונים.

מאיזה גיל אפשר לפתוח חשבון בנק?

החל מגיל 14 ניתן לפתוח חשבון בנק צעיר באישור של ההורים ובליווי שלהם. החל מגיל 16 אפשר לפתוח את החשבון באופן עצמאי לחלוטין, ובעזרת תעודת זהות אישית בלבד. בגיל הזה ניתן גם לקבל כרטיס אשראי בחתימת ההורים, כאשר לפני גיל 16 אין אף בנק המנפיק כרטיסים מן הסוג הזה.

בגיל 14 ניתן להזמין כרטיס מידע המאפשר לבצע משיכת כסף בהתאם ליתרה הקיימת בחשבון. מגיל 16 אפשר גם להוציא כרטיס אשראי ולהזמין שיקים. בנוגע לבנקט, אפשר להנפיק כרטיס כזה גם בגיל 14, ולטעון בו סכום כסף מסוים שלא ניתן לחריגה.

מי ששואל מאיזה גיל אפשר לפתוח חשבון בנק מעוניין בדרך כלל ליהנות מהאפשרות לבצע פעולות כלכליות. יש מספר יתרונות אותם ניתן לזהות בעת פתיחת חשבון בנק:

– עצמאות כלכלית מגיל צעיר
– אפשרות לחיסכון ארוך טווח
– הנאה מתנאים טובים
– הפקדת משכורות ותגמולים
– ניצול מבצעים לגיוס לקוחות חדשים מצד הבנקים

פתיחת חשבון בנק

מדוע החוק מגביל את הגיל המותר לפתיחת חשבון בנק?

החוק התקף לגבי פתיחת חשבון בנק בישראל לא עבר שינויים מרחיקי לכת. הן המערכת הכלכלית, והן ההורים והילדים מודעים לחשיבות של הגבלת הגיל. במילים אחרות, זהו מקרה נדיר יחסית בו קיימת תמימות דעים לגבי האיסור המופיע בחוק. לבנק עצמו אין אינטרס לפתוח חשבון או לתת אשראי לקטין אשר אינו מתנהל לבדו בצורה כלכלית. ההקפדה על פתיחת חשבון בגיל 14 בליווי ההורים מקלה על בני הנוער, כאשר בגיל 16 הם כבר יכולים לצאת לדרך עצמאית לחלוטין.

השאלה מאיזה גיל אפשר לפתוח חשבון בנק תקפה גם לגבי מדינות אחרות. בארצות הברית יכולים נערים בגילאים 13-17 לפתוח חשבון בנק, כל עוד ההורים חותמים על הרשאה וערבות. חשבון כזה מגיע עם כרטיס אשראי קרדיט אשר על תקציבו מחליטים מראש. ברוב מדינות אירופה ניתן לפתוח חשבון בנק באישור הורים רק מגיל 16, ללא אפשרות לקבלת קרדיט או נטילת הלוואות. פתיחת החשבון העצמאית מתבצעת רק מגיל 18 ומעלה.

יש הרבה יתרונות לפתיחת חשבון בנק בגיל צעיר. בנוסף, השאלה מאיזה גיל אפשר לפתוח חשבון בנק תלויה במצב הכלכלי של הילד וההורה, בדרישות החיסכון ובמחשבה לטווח הארוך.

הגיל המותר עבור מבחן תאוריה והוצאת רישיון נהיגה

השאלה מאיזה גיל אפשר לעשות תאוריה מתייחסת בדרך כלל אל הוצאת רישיון נהיגה. על פי חוקי משרד התחבורה במדינת ישראל, רישיון נהיגה הוא מסמך רשמי המאשר לבעליו לנהוג בסוג הרכב המתאים לדרגה המופיעה ברישיון. בנוסף, רישיון נהיגה נושא תמונה משמש גם בתור תעודה מזהה.

מבחן התאוריה הוא השלב הראשון בהוצאת רשיון נהיגה ואחריו נדרש המועמד לעבור שיעורי נהיגה מעשיים, ומבחן מעשי (טסט) על ידי בוחן מוסמך. כל אזרח ישראלי עם תעודת זהות כחולה רשאי לגשת למבחן תאוריה ולהוציא רישיון, בתנאי שאינו סובל מבעיות בריאות המונעות ממנו נהיגה.

מאיזה גיל אפשר לעשות תאוריה?

הגיל המותר עבור מבחן תאוריה משתנה בהתאם לדרגות הרישיון המופיעות בנהלי משרד התחבורה:
א. דרגה 2A המקנה רישיון על אופנוע עד 14.6 כוחות סוס ועד 11 קילוואט – הגיל המינימלי למבחן עיוני הוא 15.5 (חמש עשרה וחמישה חודשים).
ב. דרגה 1A המקנה רישיון על אופנוע עד 33 כוחות סוס ועד 25 קילוואט – הגיל המינימלי למבחן עיוני הוא 17.5 (שבע עשרה וחמישה חודשים).
ג. דרגה A המקנה רישיון על אופנוע שהספק מנועו מעל 33 כוחות סוס ומעל 25 קילוואט – הגיל המינימלי למבחן עיוני הוא 18.
ד. דרגה B המקנה רישיון לרכב מנועי במשקל כולל מותר עד 3.5 טון – הגיל המינימלי למבחן עיוני הוא 16.5 (שש עשרה וחמישה חודשים), והגיל המינימלי למבחן מעשי הוא 16 שנים ותשעה חודשים.

יש לציין כי בדרגות רישיון המתאימות לרכב מנועי מסחרי, רכבי עבודה, מוניות, רכבי סיור וכדומה הגיל המינימלי עבור מבחן תאוריה הוא גבוה יותר. על כל פנים, דרגה B היא הנפוצה ביותר משום שהיא מקנה את הרישיון לרכבים פרטיים הנמצאים ברוב כבישי הארץ.

מבחן תאוריה

היחס אל גיל הוצאת רשיון הנהיגה בישראל מול אירופה

החוק לגבי הגיל המותר עבור מבחן תאוריה השתנה יחסית הרבה פעמים בישראל. בעבר ניתן היה לעשות את התאוריה כבר בגיל 16, בעוד הגיל המותר למבחן מעשי היה 17. הסיבות העיקריות לשינויים בחוק הן תוצאה של ניסיון להפחית את כמות תאונות הדרכים. בנוסף, ניתן לראות הנחיות חדשות של משרד התחבורה והמשטרה לגבי נהיגה עם מלווה. נהג חדש המעוניין להוציא רישיון נהיגה חייב לקחת בחשבון את השיקולים הללו.

בניגוד למה שנהוג לחשוב, הגיל המותר להוצאת רישיון נהיגה באירופה דווקא גבוה מהגיל בישראל. ברוב המדינות החברות באיחוד האירופאי מותר להוציא רישיון בדרגה B רק מעל גיל 18, בעוד בבריטניה, איסלנד והונגריה זכאים לכך גם נהגים מעל גיל 17.

לסיכום, השאלה מאיזה גיל אפשר לעשות תאוריה תלויה בדרגת הרישיון הרצויה, ובנהלי המדינה בה הרישיון תקף. באירופה דרגות הרישיון נקבעות על פי פרמטרים דומים, אך עבור תושבי ישראל מומלץ להמשיך ולעקוב אחר עדכוני משרד התחבורה.

התקני ריסון עבור ילדים ברכב

לא מעט הורים תוהים מאיזה גיל בוסטר הופך להיות התקן ריסון מתאים עבור הושבת הילד ברכב. על פי סעיף 83א בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, כל ילד עד גיל 8 חייב לשבת במושב האחורי בהתקן ריסון המתאים לגופו ולגילו על פי הנתונים המופיעים בהוראות היצרן. אחרי גיל 8 ניתן להשתמש בכל התקן אחר, כולל חגורת בטיחות בלבד. יש הבדל בין כסא בטיחות לבין בוסטר, ובכל מקרה מומלץ לעבור לבוסטר כאשר הילד שוקל מעל 18 ק"ג.

אז מאיזה גיל בוסטר?

יש עוד מספר פרמטרים אשר יכולים לעזור להורים לזהות מהו הגיל הנכון עבור בוסטר:

– כסא בטיחות קטן או לחילופין חגורות של כסא בטיחות שאינן נסגרות על הילד
– ילד שעובר בגובה הראש את קצה כסא הבטיחות
– חריץ עליון של חגורת הבטיחות גבוה מהכתף של הילד

תנאים אלו מחייבים את ההורים לעבור לבוסטר ולהשתמש בו בכל נסיעה, קצרה וארוכה כאחד. מצד שני, על ההורים להבין כי כסא בטיחות תמיד יהיה בטיחותי יותר מבוסטר. בעוד כסא הבטיחות מעוגן אל המושב של הרכב בחמש נקודות שונות, הבוסטר מעגן את הילד בשלוש נקודות בלבד.

מאיזה גיל בוסטר?

מהי מטרת החוק?

החוק בישראל גובש על פי המלצות של יועצים מוסמכים מטעם מכוני התקנים, מומחים למושבי בטיחות וגורמים מקצועיים בתחום האכיפה. המטרה העיקרית העומדת מאחורי החוק היא להבטיח את הנוחות של ההורים במהלך נסיעה עם הילדים, מבלי לוותר על הבטיחות במושב בו נמצאים הילדים. זו הסיבה שהחוק מגדיר גם מתי מותר להורים לוותר על התקן ריסון. ילד מעל גיל שמונה החגור בחגורת בטיחות רשאי לשבת מאחור או אפילו מקדימה, כל עוד פעולת כרית האוויר מבוטלת.
הורים חייבים לזהות מאיזה גיל בוסטר מפסיק להתאים עבור הילד. כאשר הילד גבוה מספיק, יושב בסוף המושב או מקפל את הרגליים, ניתן ברוב המקרים להעבירו אל מושב רגיל. גם אם הוא יושב ללא בוסטר וחגורת הבטיחות ממוקמת עליו כהלכה אפשר לעשות זאת.

הנחיות לישיבה על בוסטר באירופה

החוק עבור התקני ריסון והושבת ילדים בכסא בטיחות או בוסטר משתנה גם בין מדינות באירופה. בגרמניה לדוגמא ילדים מתחת לגיל 12 ועד גובה של 150 ס"מ חייבים להשתמש בכסא מתאים – בוסטר או כסא בטיחות. בצרפת חוק דומה תקף לגבי ילדים מתחת לגיל 10 במשקל של מעל 15 ק"ג. לעומת זאת, בספרד ילדים עד גיל 3 יושבים בכסא בטיחות וילדים עד גיל 12 חייבים להשתמש בבוסטר.
על כל פנים, חוקים אלו בארץ ובעולם נגזרים מתוך הרגלי הנהיגה בכל מדינה, אך גם מהיסטוריית התאונות, והניסיונות להוריד את אחוזי הפגיעה בילדים.

עבודה בקרב ילדים ובני נוער

חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 ותקנות אשר הגיעו בעקבותיו קובעים כי גיל ההעסקה המינימלי לבני נוער הנו 16 שנים. עם זאת, בחופשות רשמיות מתיר החוק העסקה גם בגיל 14. על פי החוק נדרשים בני נוער המעוניינים לעבוד להוציא פנקס מיוחד בלשכות שירות התעסוקה הישראלי. זהו תנאי חשוב לעבודה, וללא פנקס כזה לא רשאי אף מעסיק לספק עבודה לבני נוער, גם אם הם עומדים בתנאי הגיל הנקובים.

אז מאיזה גיל אפשר לעבוד?

השאלה מאיזה גיל מותר לעבוד מעלה מספר נקודות מעניינות אליהן מתייחס החוק. ראשית, ניתן לראות כיצד החוק מכיר בצורך של בני נוער לעבוד במהלך חופשות. מעבר לכך, החוק מסדיר את האופן בו ניתן להוציא פנקס עבודה, וכך עוזר לבני הנוער לממש את זכויותיהם: ללא פנקס עבודה קשה לאכוף את שכר המינימום שנכנס לתוקפו בחודש אוקטובר 2012, או לבדוק האם הנער מקבל את שעות המנוחה להן הוא זכאי.

עבודת בני נוער

מדיניות חוק עבודת הנוער ותרומת גופים נוספים

על מנת להנפיק פנקס עבודה דורש החוק הצגה של כל המסמכים הבאים בפני פקיד לשכת התעסוקה:
1. אישור רפואי עדכני מהחודש האחרון וחתום על ידי רופא המשפחה.
2. תמונת פספורט תקנית.
3. תעודת זהות או ספח תעודת זהות של אחד ההורים בו מופיע שמו של דורש העבודה.

החוק אשר קובע מאיזה גיל מותר לעבוד מצטרף אל הנחיות נוספות המפורסמות על ידי משרדי הממשלה השונים. מלבד לשכות התעסוקה, ניתן לראות כיצד מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת מפרסם גם הוא מידע לעניין העסקה נכונה של בני נוער. מבחינת המדינה והגורמים האחראיים על אכיפת זכויות העובד, השאלה מאיזה גיל מותר לעבוד היא רק חלק קטן במערכת החובות החלה על מעסיקים ועובדים כאחד.

גיל העסקה מינימלי ברחבי העולם

גיל ההעסקה המינימלי החוקי בעולם משתנה לפי מדינות ושיקולים פנימיים. בקנדה לדוגמא ניתן להתחיל לעבוד בגיל 15, בעוד בחלק מהמדינות בארצות הברית אפשר להצטרף אל מעגל העבודה כבר בגיל 13. משרות מסוימות בארצות הברית פתוחות עבור בני גיל 14, ומגיל 18 כולם רשאי לעבוד ללא הגבלה.

בגרמניה מתנים עבודה החל מגיל 13 באישור של ההורים, בעוד בפולין הגיל המותר הוא 15. בסרביה מותר לעבוד רק מגיל 18, ובאנגליה ניתן לעבוד מגיל 13 במשרה חלקית ומגיל 16 בעבודה אשר אינה דורשת הגשת אלכוהול וכדומה. עבודות נדירות הנחשבות מסוכנות מותרות באי הבריטי רק מגיל 20 או אפילו 21.

הגיל המותר עבור המושב הקדמי ליד הנהג

הורים ובני נוער רבים שואלים את עצמם מאיזה גיל מותר לשבת מקדימה ברכב המשפחתי או בכל רכב אחר. הסיבה לחוסר ההבנה היא הגבלה הקיימת בארץ ובמקומות אחרים בעולם. אלו ההנחיות המופיעות בחוק ובאתר משטרת ישראל:
א. עד גיל שנה – ילד עד גיל שנה ובמשקל של עד 9 ק"ג חייב לשבת במושב בטיחות, כאשר גבו של המושב פונה לכיוון חזית הרכב.
ב. מגיל שנה עד גיל שלוש – על ההורים להושיב את ילד מעל גיל שנה ועד גיל שלוש, במשקל של עד 18 ק"ג, במושב בטיחות המתאים למידותיו.
ג. מגיל שלוש עד גיל שמונה – ילד בוגר עד גיל שמונה וגובה של עד 145 ס"מ לשבת במושב בטיחות, אך לחילופין הוא יכול גם לשבת על מושב מגביה.
ד. ילד מגיל שמונה ומעלה – הילד יכול לשבת מקדימה, אך עליו להיות חגור היטב בחגורת בטיחות.

כל כסא בטיחות המשמש לצורך הושבת ילד במושב הקדמי של הרכב ליד הנהג חייב להיות מעוגן היטב. על ההורה לקרוא את הוראות היצרן, לבדוק את היציבות של המושב לפני הנסיעה, ולהקפיד על נטרול פעולת כריות האוויר. ניתוק כרית האוויר רלוונטי רק עבור ילדים עד גיל 14.

מה עומד מאחורי החוק?

ההנחה מאחורי האופן בו מתייחס החוק לשאלה מאיזה גיל מותר לשבת מקדימה בנויה ממספר היבטים. ראשית, ישיבה במושב הקדמי נתפסת כמסוכנת יותר משום שהיא חושפת את הילד לפגיעות חזיתיות. שנית, החוק מכיר בכך שההורים צריכים להישאר בקרבת הילד גם במהלך נהיגה. הפיתרון הנוח עבורם ועבור ילדים עד גיל שנה או שלוש הוא להושיב את הילד מקדימה, בכפוף להגבלות הנאכפות על ידי המשטרה.

מאיזה גיל לשבת קדימה

אז מאיזה גיל מותר לשבת מקדימה?

הדיונים בשאלה מאיזה גיל מותר לשבת מקדימה לא מתקיימים רק במסגרת חוקית. בעוד המשטרה מקפידה על אכיפת התנאים היבשים, ארגונים הפועלים לבטיחות ילדים ממליצים על הנחיות אחרות. אלו מבקשים להושיב ילדים נגד כיוון הנסיעה לפחות עד גיל שנתיים, ולא להסתפק בהנחיה המתירה ישיבה מקדימה גם בין גיל שנה לשלוש. המלצות מחמירות אפשר למצוא גם במסגרת "הרשות למלחמה בתאונות דרכים", המפרטת כיצד ההורים צריכים להתנהג כאשר ילד מסרב לחגור חגורה או מתעקש לשבת מקדימה.

מה קורה במדינות אחרות בעולם?

בכל מדינות המערב קיימת הגבלה לגבי ישיבת ילדים במושב הקדמי. החוק הגרמני לדוגמא מחייב כסא לכל ילד עד גיל 12, בעוד במדינות מסוימות בתוך ארצות הברית, כמו קליפורניה, הילד צריך לשבת בכסא בטיחות כל זמן שהוא מתאים לו לפי הנחיות היצרן.
לסיכום, לא בכל גיל ניתן לשבת במושב הקדמי ללא כסא מתאים. הורים שרוצים להעביר את הילד למושב הקדמי צריכים להכיר את הוראות החוק, ובעיקר להקפיד על נסיעה בטוחה.